Rättsområden

Brottmål

Är du misstänkt eller åtalad för brott? Eller har du blivit utsatt för brott? Vi tar uppdrag som offentlig
och privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Vi är erfarna advokater inom brottmål och har hanterat omfattande och komplicerade mål. Vi företräder häktade klienter.

Familjerätt

Behöver du hjälp angående dina barn? Vi tar uppdrag som handlar om vårdnad, boende och umgänge med barn.

Socialrätt

Är du utsatt för myndigheters tvång? Vi tar uppdrag inom tvångsvård av både barn och vuxna (LVU, LVM, LPT, LRV). Vi har stor erfarenhet av att företräda personer i känsliga och utsatta situationer.

Migrationsrätt

Söker du asyl i Sverige? Eller riskerar du utvisning? Vi tar uppdrag inom migration/asylrätt och övriga ärenden om uppehållstillstånd. Vi har mångårig och gedigen erfarenhet genom arbete på både advokatbyrå och myndigheter/domstolar.

Arvoden

För många uppdrag förordnas en advokat av domstolar och myndigheter. För vissa uppdrag kan man ansöka om rättshjälp eller rättsskydd. Hör av dig till oss för mer information. Advokatbyrån kan bistå dig med ansökan om rättshjälp/rättsskydd när det är aktuellt. Den som är missnöjd med en faktura kan vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd.

© Copyright Advokatbyrån Choice